onsdag 13 mars 2013

Det magiska slutet

Med stort vemod blandat med entusiasm och engagemang gjorde deltagarna i KompoBib 2020 ett fantastiskt slutseminarium. Några gick vilse bland kossor och grisar, men alla trivdes. Till de som inte hade möjlighet att delta gjordes inspelningar av vissa inslag. De kan naturligtvis inte återskapa den fantastiska atmosfär av deltagande och aktivitet som infann sig. Filmerna kommer dock ändå att ge stor behållning för den som vill ta del av det som fanns att lära sig. Filmerna kommer att läggas ut på www.landstingetsormland.se/kompobibTV och http://www.delaolar.blogspot.se inom kort. Martina Haag höll ett otroligt bra sluttal om lärdomar och att fortsätta framåt  Själv höll jag (David - projektledare) ett väldigt kort sluttal som blev nästan precis som jag hade tänkt. Här följer vad jag hade tänk att säga: 

Tänk dej två molekyler. De här båda samma storlek och består av samma sorts atomer. De består av kol. Men den ena är blyerts i en pennspets och den andra är diamant. Skillnaden är inte vad de består av utan hur beståndsdelarna förenar sig med varandra. Och det är just det vi har blivit bättre på, inte bara bättre på att kommunicera, men bättre på hur vi kommunicerar. Och inte bara bättre på att kommunicera utan bättre på att
·         Utforma biblioteksrummet
·         Hitta nya målgrupper
·         Hantera IT och sociala medier
·         Leda
·         Följa
·         Inkludera
·         Bemöta tillgängligt
·         Sjunga
·         Hantera nya medietyper
·         Läsfrämjande
·         Marknadsföring
·         Arbetsplatsbaserat lärande
·         Resonera om bibliotekens pedagogiska ambitioner och kunskapssyn med avseende på biblioteken i samhället
Det finns inte två personer som har gått på samma fortbildningar och lärt sig samma sak. Och hur mycket man än försökt har man inte kunnat gå på allt. Tiden har varit allt för kort för det. Den som har försökt med det har varit helt utan chans. Det har varit så omöjligt för att ni ska kunna lära av varandra. Jag skulle vilja göra en jämförelse med Koranen. Jag hörde en översättning till engelska.  ” We made you into nations and tribes so that you could learn from one another”
Mitt slutord är "Barr ama baro", och om du inte vet vad det är så lär dig det av en kompis i projektet, gärna en du inte känner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar